Θεωρητικά – Σολφέζ – Ντικτέ – Ακουστικές Ασκήσεις

Σολφέζ – Ντικτέ
Σολφέζ – Ντικτέ
Συστήνεται ιδιαίτερα σε μουσικούς που έχουν ρυθμικά προβλήματα, φαλτσάρουν ή έχουν ασθενή μουσική μνήμη
Θεωρητικά
Θεωρητικά
Θεωρητικά και Ανώτερα Θεωρητικά σε ιδιαίτερα μαθήματα ή e-learning ή skype.