Μαθήματα/Σεμινάρια Songwriting

Εάν γράφεις μουσική και θέλεις να αναπτύξεις τις δυνατότητές σου και να αποκτήσεις τις γνώσεις αυτές που θα απογειώσουν τα τραγούδια σου, το μάθημα Songwriting
είναι ιδανικό για σένα.

Η διάρκεια των μαθημάτων εξαρτάται από τις γνώσεις που ήδη έχει ο μαθητής.
Για να μπορεί κάποιος να γράψει τραγούδια που μπορεί να καταλήξουν στο εμπόριο, χρειάζεται κατ’αρχήν να έχει γνώσεις θεωρίας της μουσικής και αρμονίας σε ότι αφορά το στυλ μουσικής που γράφει.

Τα μαθήματα μπορούν να ξεκινήσουν από το “α” που είναι η θεωρητική κατάρτιση ή από οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο ανάλογα με τις γνώσεις του μαθητή και να φτάσουν μέχρι το “ω” που είναι η ενορχήστρωση εξειδικευμένα στο μουσικό στυλ που τον ενδιαφέρει, ή μέχρι το σημείο που επιθυμεί ο μαθητής.

- Θεωρητική κατάρτιση εφόσον ο μαθητής δεν την έχει.
- Αρμονία της μουσικής ανάλογα με το είδος που τον ενδιαφέρει.
- Ανάλυση φόρμας πάνω στο στυλ μουσικής που γράφει.
- Ανάπτυξη μελωδικών γραμμών του τραγουδοποιού.
- Θεωρητική κατάρτιση επάνω στη λογική που γράφονται οι μελωδικές γραμμές ώστε να έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.
- Αρχές ενορχήστρωσης στο στυλ μουσικής που ενδιαφέρει το μαθητή.
- Εκμάθηση γραφής των τραγουδιών σε μορφή “οδηγού” εφόσον ο μαθητής επιθυμεί να μπορεί να δίνει τα τραγούδια του σε μουσικά σχήματα.

Το μάθημα μπορεί να συνδιαστεί και με εκμάθηση πλήκτρων μέχρι όποιο επίπεδο επιθυμεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί το μουσικό όργανο για να γράφει τα τραγούδια του.
Επίσης, εάν ο ενδιαφερόμενος θέλει να τραγουδάει τα τραγούδια του, μπορεί να το συνδιάσει με μαθήματα φωνητικής.
Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν ειδικές τιμές εφόσον ο μαθητής παρακολουθεί παραπάνω από 1 μαθήματα.