Αρχές Σύνθεσης

Δουλεύουμε επάνω στο δικό σας υλικό σύνθεσης προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος μουσικής γραφής και να λυθούν τυχόν τεχνικές ή άλλες απορίες σας. Υπάρχει απόλυτη εχεμύθεια σε ότι αφορά το μουσικό σας υλικό.

Αναλύουμε αντίστοιχες μουσικές δουλειές γνωστών συνθετών (σύγχρονο ή κλασικό)

Μαθαίνουμε μουσικές φόρμες και γράφουμε έργα βασισμένοι σ’ αυτές.

Αναλύουμε τη θεωρητική πλευρά της σύνθεσης μαθαίνοντας κλίμακες και συνδιασμούς συγχορδιών που αντιστοιχούν σε κάθε είδος μουσικής.

Σημαντικό μάθημα για τους αυτοδίδακτους που γράφουν μουσική. Το μάθημα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή.

Μπορεί κάποιος να το συνδιάσει επίσης και με εκμάθηση του προγράμματος finale ώστε να γράφει ηλεκτρονικά τις παρτιτούρες του.