Θεωρητικά

  • Εντατικά μαθήματα  θεωρητικών, σολφέζ, ντικτέ
  • Εντατικά μαθήματα  κλασικής Αρμονίας
  • Εισαγωγή στον  ευρωπαϊκό τρόπο γραφής και στη σύγχρονη εναρμόνιση μουσικών έργων
  • Μαθήματα  Αντίστιξης, Φούγκας
  • Μαθήματα  σύνθεσης, έκτασης οργάνων, κλασικής και σύγχρονης ενορχήστρωσης
  • Εντατικά μαθήματα  συνοδείας και prima vista
  • Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις σε μουσικές σχολές.
  • Εντατικά μαθήματα  για μεγάλους.

Για τα θεωρητικά μαθήματα υπάρχει η δυνατότητα  e-learning, δηλαδή μαθήματα δια αλληλογραφίας (σας αποστέλλω ηλεκτρονικά υλικό γραπτό, ακουστικό και δουλεύουμε επάνω σ’ αυτό) ή μέσω skype.

Τα θεωρητικά μαθήματα μπορούν να είναι δίγλωσσα σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να δώσετε εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα.