Εργογραφία Μαθητών

Στα 30 χρόνια διδασκαλίας μου έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με επαγγελματίες μουσικούς που ήταν κάποτε μαθητές μου. Στόχος μου πάντοτε είναι να μεταδώσω την αγάπη και τη μουσική περιέργεια στους μαθητές μου, ώστε να εξελίσσονται και να ανακαλύπτουν τη μουσική τους ταυτότητα.