Ελληνικοί και λαϊκοί ρυθμοί – Συνοδεία πιάνου

Είναι δύσκολο για τους σπουδαστές κλασικής μουσικής να αντιληφθούν εύκολα και να παίξουν στο πιάνο ελληνικούς ρυθμούς.

Ένας λόγος είναι η απαραίτητη για την κλασική μουσική χρήση λεπτομερούς παρτιτούρας, ένας δεύτερος λόγος είναι η διαφορετική προσέγγιση που χρησιμοποιείται στη σύγχρονη μουσική.

Όμως, ένας σπουδαστής κλασικής μουσικής έχει τεχνικά όλες τις δυνατότητες να παίξει αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και να απεξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την παρτιτούρα, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διασκεδάσει είτε μόνος είτε με παρέα, χωρίς να χρειάζεται ατελείωτες ώρες μελέτης και χωρίς εξάρτηση από οποιαδήποτε παρτιτούρα.

Εάν θέλεις να αποκτήσεις ικανότητες αυτοσχεδιασμού και συνοδείας, τα μαθήματα σύγχρονου πιάνου πάνω στους ελληνικούς και λαϊκούς ρυθμούς θα σε βοηθήσουν να αξιοποιήσεις πολύπλευρα τις δυνατότητές σου και τις δυνατότητες του πιάνου.