Παρτιτούρες

  • Μεταφορά χειρόγραφης παρτιτούρας σε ηλεκτρονικό αρχείο

Παρτιτούρες που έχουμε γράψει στο χαρτί μπορούν να μεταφερθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό εξυπηρετεί στην καθαρότητα και ευκρίνεια ανάγνωσης της παρτιτούρας, στη μετατροπή της δουλειάς μας σε e-book, στην προώθηση του έργου για έκδοση, στη δυνατότητα άμεσης διόρθωσης ή τρανσπόρτου όπως επίσης στην πρόσθεση, αφαίρεση ή αλλαγή μουσικών οργάνων που είχαμε επιλέξει παλαιότερα.

Μπορούμε να απομoνώνουμε μουσικά όργανα του έργου ώστε να δίνουμε παρτιτούρες ξεχωριστά στους μουσικούς του κάθε μουσικού οργάνου.

Αποκτάμε ηχητικό υλικό σε mp3 του κομματιού που έχουμε γράψει, ενώ έχουμε τη δυνατότητα αλλαγής τέμπου ανάλογα με το ποιο μας εξυπηρετεί κάθε φορά.

  • Μεταγραφές έργων οποιουδήποτε είδους μουσικής σε παρτιτούρα

Μεταγραφή εξ ακοής κομματιών που δεν βρίσκεις παρτιτούρα στα καταστήματα ή στο διαδίκτυο. Στην παραγγελία σου μπορείς να δώσεις συγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν την επιλογή μουσικών οργάνων, την τονικότητα και την έκταση της φωνής ή των φωνών της χορωδίας.

Μπορείς επίσης να δώσεις καθορισμένη οδηγία για το επίπεδο δυσκολίας που θέλεις να γραφτεί η παρτιτούρα (π.χ. για αρχάριο/μέσο/ανώτερο επίπεδο)

  • Μεταγραφές έργων για άλλα μουσικά όργανα από αυτά που υπάρχουν σε αυθεντικές εκτελέσεις

Για οτιδήποτε τύπο παρτιτούρας χρειάζεσαι, για μεταγραφές εξ’ ακοής, για ενορχηστρώσεις έργων προσαρμοσμένες στις δικές σου ανάγκες επικοινώνησε μαζί μου στο info@musicdoor.gr