Μαθήματα Ορθοφωνίας & Προφοράς

Το μάθημα αυτό αφορά επαγγελματίες που η δουλειά τους απαιτεί καθημερινή λεκτική επικοινωνία (ηθοποιοί, δάσκαλοι, δημοσιογράφοι κ.α.)

Ένα μάθημα πολύ χρήσιμο εάν αισθάνεσαι ότι κουράζεις το λαιμό σου όταν μιλάς.

Απόκτησε καθαρή άρθρωση, σωστό χρωματισμό λέξεων, σωστή ροή λόγου και δυνατή διαφραγματική αναπνοή

Η καθαρή εκφορά του λόγου, ο χρωματισμός της φωνής και το ηχόχρωμά της είναι αυτό που εμπνέει εμπιστοσύνη και θετική διάθεση στους ακροατές.

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 30′ την εβδομάδα και τα μαθήματα ολοκληρώνονται εντός 6 μηνών. Η μελέτη στο σπίτι έχει διάρκεια 20-30′ 3-4 φορές την εβδομάδα.