Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική, αφορά μεμονωμένα μαθήματα ή σειρά κάποιων μαθημάτων για συγκεκριμένα ζητήματα πάνω στη μουσική (πρακτικά ή θεωρητικά) που έχεις ανάγκη να λύσεις με τη βοήθεια κάποιου πιο πεπειραμένου από εσένα.

Εάν έχεις ανάγκη καθοδήγησης επάνω στη διδασκαλία πιάνου, σύγχρονης φωνητικής και θεωρητικών.

Εάν έχεις κάποια κενά ή απορίες πάνω σε ύλη που μελετάς

Εάν έχεις σκαλώσει με μουσική που γράφεις σε κάποιο σημείο και δεν μπορείς να ξεκολλήσεις χωρίς βοήθεια

Εάν αισθάνεσαι ότι τραυματίζεσαι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και χρειάζεσαι βοήθεια σε τεχνικά θέματα που αφορούν το πιάνο και τη σύγχρονη φωνητική